سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵

ضررهای بیکاری وسوء استفاده از اوقات فراغت

یکی از مواردی که ممکن است جوانان را به انحراف بکشاند بیکاربودن ویا داشتن اوقات فراغت ونداشتن برنامه برای پرکردن مفید آن است که منظور از اوقات فراغت،
يکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

موسیقی یکی از حربه های استعمار !

سؤال: چرا موسیقی و غنا حرام است؟ بی غیرتی وبی تفاوتی نسبت به ناموس. کسانی که در مجالس مختلط که در آن انواع ترانه ها وموسیقی ورقص وغیره هست شرکت می کنند به تدریج نگاه های شهوت آمیز بین مردان وزنان حاضر،افکار شیطانی به تدریج در آن ها رشد می کند
يکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

خانواده، فرد، جامعه

مقدمه خانواده ، بنیادی ترین واحد اجتماع و کانون مقدس است که در سایه پیوند زناشویی دو انسان پایه گذری شده و با پیدایش فرزندان کامل می شود.
يکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

جنگ نرم چیست؟

جنگ نرم چیست؟ از دیدگاه تئوريسين ها جنگ نرم، استفاده دقیق از تبلیغات و رسانه هایی است که هدف اصلی آن تأثير گذاری بر عقاید، احساسات، تمایلات رفتاری دشمن و یا حتی دوست برای شستشوی مغزی اهداف مورد نظر و دگرگونی فکری و فرهنگی آنان جهت سوء استفاده از آنان می باشد.
يکشنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

راهکار های مفید برای کاهش آسیب فیلم های ماهواره ای ، اینترنت و موبایل

برای اینکه بتوانیم خانواده هایمان را از خطرات و انحراف های فیلم های ماهواره ای و از تهدید ها و ضرر های جسمی و روانی اینترنت حفظ کنیم به چندی از راهکار های مفیدبرای جوانان و نوجوانان و حتی پدر و مادر ها اشاره می کنیم: