يکشنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۵

نگذارید گرفتار طلاق عاطفی شوید

بیشترین تأثیر مخرب طلاق عاطفی بر فرزندان بوده که باعث ایجاد مشکلاتی از جمله افسردگی می شود.
يکشنبه ۰۸ فروردين ۱۳۹۵

نقش خانواده در گسترش مدل های فرهنگی

گروهی که در ارتباط فرهنگی بر سایر مدل های فرهنگی غلبه می کنند مدل فرهنگی خویش را گسترش داده و عناصر سایر فرهنگ ها را تحت تاثیر ویژگی های خاص فرهنگی خویش قرار می دهد.
سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

اهمیت ابراز علاقه در خانواده از منظر روایات

اگر کسى را دوست دارید، چه از دوستان و برادران ایمانى، یا نسبت به فرزندان و همسر و … این محبت را بر زبان آورید و آن را ابراز کنید، تا محبتها افزوده شود و دوستیها تداوم واستمرار یابد. انسان علاقه دارد که مورد علاقه و محبت دیگران باشد. اگر آن دوستداران، محبت خود را آشکار کنند، محبوب هم به محبان علاقه مند می شود و این محبت دو جانبه، زندگیها را از صفا و صمیمیت بیشترى برخوردار مى سازد.
يکشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۴

بهترین روش تربیت فرزند از نگاه امیرالمؤمنین(ع)

فرزندان را با نماز، روزه، وضو قبله و هر آنچه در حد فهم کودک است آشنا کنید و بدین وسیله او را به دین پیوند زنید.