nesws
nesws
کد خبر: ۲۹۱۴۶
تعداد نظرات: ۱۳۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۰ - ۰۵:۰۷
آیت الله شیخ جعفر سبحانی
SHIA-NEW.COM شیعه نیوز :
 
 قرار دادن دست راست بر روي دست چپ در نماز (دست بسته نماز خواندن) از اموري است كه استحباب آن بين فقهاي سه مذهب از مذاهب چهارگانة اهل سنّت مشهور است:
 
حنفي‌ها مي‌گويند:روي هم گذاشتن دست‌ها در نماز، سنّت است وواجب نيست، و براي مرد بهتر است كه كف دست راستش را بر پشت دست چپ، زير ناف قرار دهد، و زن دست‌ها را بر سينه‌اش بگذارد.
شافعي‌ها مي‌گويند: گذاشتن دست روي يكديگر، در نماز، براي مرد و زن سنّت است و بهتر است كه كف دست راست را بر پشت دست چپ زير سينه و بالاي ناف به سمت چپ قرار دهد.
حنبلي‌ها مي‌گويند: گذاشتن دست‌ها روي هم، سنّت است و بهتر است كه كف دست راست را بر پشت دست چپ نهاده، زير ناف قرار دهند.
فرقه مالكيّه بر خلاف سه مذهب فوق مي‌گويند: آويختنِ دست‌ها در نمازهاي واجب، مستحب است، قبل از مالكي‌ها نيز جماعتي همين قول را گفته‌اند كه از آن جمله‌اند: عبداللّه بن زبير، سعيد بن مسيّب، سعيد بن جبير، عطاء، ابن جريح، نخعي، حسن بصري، ابن سيرين و جماعتي از فقها.
از امام اوزاعي منقول است كه نمازگزار، بين آويختن دست‌ها يا روي هم قرار دادن آنها مخير است.[1]
امّا مشهور بين شيعه اماميّه آن است كه قرار دادن دست‌ها روي يكديگر در نماز، حرام، و موجب بطلان نماز است و به ندرت از فقهاي شيعه كسي قائل به كراهت شده، مانند ابو الصلاح حلبي در كافي.[2]
كيفيت نماز پيامبر(ص)
با اين كه به جز مالكي‌ها، مذاهب ديگر اهل سنّت، قرار دادن دست چپ بر دست راست در نماز را جايز شمرده‌اند و دربارة اين مسأله سخن بسيار گفته‌اند، با اين حال دليل قانع كننده‌اي حتّي بر جواز آن ندارند،چه رسد بر استحباب. بلكه مي‌توان ادّعا كرد كه دلايلي بر خلاف ادعاي آنان وجود دارد و رواياتي كه از فريقين (شيعه و سنّي) بيانگر طريقه نماز گزاردن رسول اكرم(ص) است، از گذاشتن دست‌ها بر يكديگر سخني به ميان نياورده است و امكان ندارد كه پيامبر (ص) امر مستحبّي را در طول حيات خود(يا بخشي از آن) ترك نمايد. اکنون سه نمونه از اين روايات، دو مورد از طريق اهل سنّت و ديگري از طريق شيعه اماميّه را ذكر مي‌كنيم كه هر دو روايت، چگونگی نماز پيامبر(ص) را بيان مي‌كند و در هيچ‌يك كو‌چكترين اشاره‌اي به روي هم قرار دادن دست نشده، چه رسد به چگونگی آن:
الف: حديث ابي حُميد ساعدي
حديث ابي حُميد ساعدي را برخی از محدّثان (سنّي) روايت كرده‌اند و ما از كتاب سنن بيهقي نقل مي‌كنيم كه گفت: او رو به اصحاب پيامبر كرد و گفت: من داناترين شما به نماز رسول خدا (ص) هستم. گفتند: به چه سبب؟ زيرا تو نه بيش از ما پيرو آن حضرت بوده‌اي و نه افزونتر از ما مصاحبتش كرده‌اي. گفت: چرا، گفتند: پس (كيفيّت نماز آن حضرت را) بر ما عرضه كن. ابوحُميد گفت:
رسول خدا(ص) هرگاه مي‌خواست به نماز بايستد، دست‌ها را تا برابر شانه‌هايش بالا مي‌بُرد، سپس تكبير مي‌گفت و هنگامي كه همه اعضايش به حال اعتدال در جاي خود قرار مي‌گرفت به قرائت مي‌پرداخت، آنگاه تكبير مي‌گفت و دست‌ها را تا برابر شانه بالا مي‌بُرد، پس از آن به ركوع مي‌رفت و دو كف دست را بر زانوها مي‌گذاشت و در حال اعتدال كه نه سرش را بالا مي‌گرفت و نه پايين مي‌انداخت، ركوع را انجام مي‌داد. سپس از ركوع سر بلند مي‌كرد(مي‌ايستاد) و مي‌گفت: سمع اللّه لمن حمده. آنگاه دست‌ها را تا برابر شانه‌ها بالا مي‌بُرد و تكبير مي‌گفت، سپس (براي سجده) متوجّه زمين شده و دست‌هايش را (در سجده) از پهلوهايش جدا مي‌گرفت، آنگاه سر از سجده برمي‌داشت و پاي چپش را خم مي‌كرد و بر آن مي‌نشست. انگشتان پاهايش را در سجده باز مي‌نمود و سجده دوم را نيز همين‌گونه انجام مي‌داد و پس از سجده، تكبير مي‌گفت، سپس پايش را خم كرده بر آن مي‌نشست در حالي كه هر عضوي به حال اعتدال قرار مي‌گرفت. ركعت بعدي را هم به همين كيفيّت انجام مي‌داد و پس از دو ركعت در حال قيام تكبير مي‌گفت و دست‌هايش را تا برابر شانه‌ها بالا مي‌برد همانگونه كه تكبير افتتاحيّه را انجام مي‌داد و در بقيّه نمازش نيز همين‌طور عمل مي‌كرد تا به سجده آخر. پس از آن سلام مي‌گفت، پاي چپ را عقب قرار مي‌داد و بر سمت چپ بر وَرِك[3] مي‌نشست.
همه گفتند: ابوحميد راست گفت، رسول خدا(ص) بدين گونه نماز مي‌گزارد.[4]
اين بود حديثي در مقام بيان كيفيّت نماز رسول خدا(ص) كه از طريق اهل سنّت روايت شده كه وجه دلالت آن را دانستيم. اکنون به حديثي كه شيعه اماميه روايت كرده توجه كنيد:
ب: حديث حمّاد بن عيسي
حمّاد بن عيسي از امام جعفر صادق (ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود: چه قدر ناپسند است براي مردي كه 60يا 70 سال از عمرش بگذرد و يك نماز با شرايط كامل انجام نداده باشد. حمّاد گفت: (از اين سخن امام (ع)) در دلم احساس حقارت كردم و عرض كردم: فدايت شوم، نماز را (با شرايط كامل) به من تعليم فرما.
پس ابوعبداللّه (ع) (جعفر بن محمّد‘) راست قامت رو به قبله ايستاد و دست‌هايش را با انگشتان بسته بر روي رانهايش انداخت و پاهايش را نزديك به هم به فاصلة سه انگشت باز قرار داد و انگشتان پاهايش همه رو به قبله بود و آنها را از قبله منحرف نمي‌كرد و با خشوع و فروتني تمام بود، پس تكبير گفت و سوره حمد و قل هو اللّه احد را با ترتيل قرائت كرد، سپس به اندازه نفس كشيدني در حال قيام صبر كرد و پس از آن تكبير گفت در حالي كه هنوز ايستاده بود، آنگاه به ركوع رفت و دو كف دستش را با انگشتان باز روي كاسه زانوهايش قرار داد و زانوها را به عقب داد تا پشتش صاف شد به طوري كه اگر قطره‌اي آب يا روغن بر پشتش ريخته مي‌شد به واسطه راست بودن پشتش به هيچ طرف مايل نمي‌گشت، امام گردنش را (در ركوع) راست گرفت و چشمانش را بست و سه مرتبه با ترتيل تسبيح (سبحان رَبّي العظيم وبحمده) گفت، سپس راست قامت ايستاد و چون كاملاً به حال قيام درآمد، گفت: «سمع اللّه لمن حمده» و بعد از آن در همان حال قيام، تكبير گفت و دستها را تا مقابل صورت بالا آورد، و آنگاه به سجده رفت و دستهايش را قبل از زانوها بر زمين گذاشت و سه مرتبه گفت: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، و (در سجده) عضوي از بدنش را بر عضو ديگر نگذاشت و بر هشت موضع سجده كرد: پيشاني، دو كف دست، دو كاسه زانو، دو انگشت ابهام پا، و بيني، ( گذاشتن هفت موضع در سجده بر زمين واجب و گذاشتن بيني بر خاك سنّت است كه اِرغام ناميده مي‌شود). سپس سر از سجده برداشت و هنگامي كه راست نشست، تكبير گفت و ساق پاي چپ را خم كرده، روي آن نشست و پشت پاي راستش را بر كف پاي چپش گذاشت و گفت: «أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه»، و در همان حال نشسته تكبير گفت و بعد سجده دوم را مانند سجده اوّل بجا آورد و همان ذكر تسبيح را در سجده دوم نيز گفت و از عضوي از بدنش براي عضو ديگر در ركوع و سجود كمك نگرفت و در حال سجده دست‌هايش را به صورت بال از بدنش جدا گرفت و ذراعِ دستها را بر زمين نگذاشت و بدين ترتيب دو ركعت نماز بجا آورد .
سپس فرمود: اي حمّاد، اين گونه نماز بخوان، و در نماز به هيچ سويي التفات مكن و با دست‌ها و انگشتانت بازي مكن و آب دهان به راست و چپ يا پيش رويت مينداز.[5]
چنان كه ملاحظه مي‌شود هر دو روايت در صدد بيان كيفيّت نماز واجب است و در هيچكدام كوچكترين اشاره‌اي به روي هم گذاشتن دست‌ها نشده است، زيرا اگر گرفتن دست سنّت بود، امام صادق (ع) در بيان خود آن را ترك نمي‌كرد و حال اين كه آن حضرت با عمل خود، نماز رسول خدا (ص) را براي ما مجسّم مي‌كرد، چون او از پدرش امام باقر(ع) و امام باقر(ع) از پدرانش و آنها از اميرمؤمنان(ع) و او از رسول اعظم صلوات اللّه عليهم اجمعين گرفته‌اند. بنابراين، دست روي دست گذاشتن در نماز بدعت است؛ زيرا گرفتن دست در واقع داخل كردن چيزي است در شريعت كه از شريعت نيست.
ج. آموزش نماز به كسي كه نماز صحيح نمي‌خواند
در ميان محدثان اهل سنت حديثي است به نام «حديث المسيء صلاتُه» يعني حديث كسي كه نماز خود را صحيح نمي‌خواند، در اين حديث چنين آمده است:
ابوهريره مي‌گويد: پيامبر وارد مسجد شد، مردي نيز وارد مسجد شد و نماز گزارد، سپس به حضور پيامبر آمد و سلام كرد. پيامبر سلام او را پاسخ گفت و فرمود: برگرد و دو مرتبه نماز بخوان، رفت و نماز گزارد و به سوي پيامبر بازگشت، پيامبر نيز فرمود: برگرد باز نماز بگزار، اين كار سه بار تكرار شد، سرانجام آن مرد عرض كرد: سوگند به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرده است، من جز آنچه انجام مي‌دهم، چيزي نمي‌دانم، چه بهتر كه نماز را به من بياموزي.
در اين هنگام پيامبر فرمود: هرگاه به نماز ايستادي تكبير بگو، سپس آنچه از آيات قرآن مي‌داني، بخوان، سپس ركوع كن به گونه‌ای كه بدنت آرام گردد، آنگاه پيامبر ديگر اجزا و شروط نماز را به او مي‌آموخت[6] و هيچ اشاره‌اي به گذاردن دست راست بر دست چپ نمي‌كند، در حالي كه اگر اين كار واجب و يا مستحب مؤكد بود، از گفتن آن خودداري نمي‌کرد.
نظر ائمّه اهل بيت(علیهم السلام)
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، روشن گرديد كه سنت بودن دست روي دست گذاشتن در نماز ثابت نشده است، بدين جهت مي‌بينيم كه ائمّه اهل بيت(علیهم السلام) از اين عمل (گرفتن دست در نماز)، احتراز مي‌كردند و آن را از افعال مجوس در مقابل پادشاه مي‌دانستند.
محمّد بن مسلم از امام جعفر صادق يا امام محمّد باقر ‘روايت كرده، مي‌گويد: به آن حضرت عرض كردم: حكم كسي كه دستش را در نماز بر دست ديگر مي‌گذارد، چيست؟ فرمود: اين عمل، تكفير است و نبايد انجام شود.(تكفير به معني تعظيم در مقابل پادشاهان است).
زراره از حضرت امام محمّد باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: بر تو باد توجه به نماز، و در نماز تكفير مكن(دستهايت را بر هم مگذار)، زيرا مجوس اين عمل را انجام مي‌دهند.
صدوق به سندي از امير مؤمنان علي (ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود: مسلمان دستهايش را در نماز جمع نمي‌كند و در حالي كه در مقابل خداي عزّ وجلّ ايستاده است، تشبّه به اهل كفر (يعني مجوس) نمي‌ورزد.[7]
در خاتمه يادآوري مي‌كنيم كه آقاي دكتر علي سالوس بعد از نقل نظريات و فتاواي فقهاي شيعه و سنّي، (در مورد نهادن دست‌ها بر يكديگر در حال نماز) به كساني كه دست روي دست گذاشتن را حرام مي‌دانند حمله كرده و مي‌گويد: «كساني كه قائل به حرمت و مبطل بودن اين عمل هستند يا تنها آن را حرام مي‌دانند، به واسطه تعصب مذهبي، بين مسلمين اختلاف و تفرقه ايجاد مي‌كنند».[8]
جا دارد از ايشان پرسيده شود: اگر تلاش و بررسي وتحقيق در كتاب و سنّت، شيعه را به اين نتيجه رسانده كه گرفتن دست در نماز، امري است كه بعد از نبي اكرم(ص) پيدا شده و مردم در زمان خلفا به آن امر مي‌شدند، گناه شيعه چيست؟ و در اين صورت هر كس گمان كند كه آن عمل جزئي از نماز است چه واجب باشد يا مستحب، تحقيقاً در دين امري را بدعت نهاده كه از دين نيست. آيا جزاي كسي كه در كتاب و سنّت اجتهاد و تحقيق نمايد اين است كه با تير اتّهام به تعصّب مذهبي و ايجاد اختلاف، مورد هدف قرار گيرد؟
اگر اين اتّهام بجا باشد، آيا امام مالك را نيز مي‌توان اين گونه متّهم كرد؟ زيرا او گرفتن دست را مطلقاً، يا در نمازِ واجب، مكروه مي‌داند. آيا مي‌توان امام دارالهجره را  به تعصّب مذهبي و ايجاد خلاف متّهم كرد؟
به چه دليل دست بسته نماز خواندن را نشانه تعصّب مذهبي و ميل به اختلاف بين مسلمين نمي‌دانيد؟ قضاوت با شماست.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] .  محمّد جواد مغنيه: الفقه علي المذاهب الخمسه، ص 110، وملاحظه شود «رسالة مختصرة السدل» ا از دكتر عبدالحميد، ص 5.
[2] .  محمد حسن نجفي، جواهر الكلام:11/15ـ16.
[3] .  تورك عبارت است از اين كه انسان در حال نشستن بر روي پاي چپ بنشيند، وروي پاي راست را بر كف پاي چپ قرار دهد.
[4] .  سنن بيهقي:2/72، 73، 101، 102; سنن أبي داود:1/194، باب افتتاح الصّلاة، حديث 730ـ736; سنن ترمذي:2/98، باب صفة الصّلاة.
[5] .  شيخ حرّ عاملي: وسائل الشيعه، 4، باب 1 از ابواب افعال نماز، حديث 1، و باب 17،
حديث 1و2.
[6] .  صحيح بخاري، ج1، ص 189، شماره 793; صحيح مسلم:2/11.
[7] .  شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه:4، باب 15 از ابواب قواطع الصّلاة، حديث 1، 2و 7.
[8] .  فقه الشيعة الإماميه ومواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الأربعه:183.

 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
163
21
مثلا چی رو می خوای ثابت کنی
خود پیغمبر که نگفته دست روی دست گذاشتن از مبطلات نمازه
چرا شما کاسه داغتر از اش می شین؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
این بحث ، بحث بدعته. یعنی داخل کردن چیزی در دین و احکام دین که جزء دین نیست و اعتقاد به جزئیت آن.
ناشناس
| United Kingdom |
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
بنده خوشحالم كه اهل تسنن زياد از اين وبسايت بازديد ميكنند و در تعجب هستم با اين همه دلايل و وضوح هنوز در گمراهی هستند و حرف عاقلانه را قبول ندارند و به احساساتشان گوش میدهند
محمد داود
|
United States
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵
182
21
جای تاسف است که بر نماز خواندن اهل سنت ایراد میگرید اهل سنت چنان میکنند که رسول خدا ج ان روش را گزیده است و بعدا به صحابه و خلافای راشد به میراث مانده اگر شما میگوید دست بسته حرام است و تفرقه در بین مسلمین بر پا میدارید در اخرن الله ج سخت از شما خواهد پرسید در هر دو حالت پیامبر نماز به جا اورده که مقبولتر ان دست بسته میباشد که دلیل عمده ان امروز در نزد همه بیش از 15 هزار ملیون مسلمان جهان به این سنت پیغمبر خویش عمل میکنند که در حدود 200 ملیون شیعه باد دست باز با چنین اعدا خویش نمیتوانند سنت پیغمبر و اهل سنت پیغمبر را مورد انتقاد پوچ بی معنی خویش قرار دهند اگر واقعا دعوه حق گفتن دارید و در مزهب خویش دلهره نیستید لطفا نشر نماید تا نظریات سایر مسلمانان را نیز بخوانیم . و مت الله توفیق
پاسخ ها
بصیر
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
به نام خدا
سلام. برادرم چرا تعصب بیجا به خرج می دهید... ما که حرف نا بجایی نزدیم، روایات هم که از کتابهای اهل سنت است. شما هم به جای اینکه به شیعیان توهین کنید کمی بیندیشید یا لااقل مردانه بگویید که ما در این حکم هم مانند بسیاری از احکام دیگر از روش و سیره خلفا پیروی می کنیم که آنها را در تشریع همپایه پیامبر می دانیم... این طور بهتر است. و من الله التوفیق
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
و اکثرهم لایعقلون
و اکثرهم لا یفهمون
واکثرهم لا یومنون
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
داداش شما مثل اینکه خیلی مطالعات مذهبیتون زیاد هست . اما ظاهراً تو مطالعاتتون تا حالا به کلمه " مذهب " بر خورد نکردی که " مزهب " نوشتی !!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
خوب عزیز من. شما چرا مثل پیامبر که آورنده دین است نماز نمی خونید و به روش خلیفه دوم که بعداً روش پیامبر را تغییر داد نماز می خونید. خود خلیفه دوم هم صراحتاً می گوید که پیامبر فلان جور گفته و من فلان جور میگم!!!!! اگر هم نمی دانید پس ندانسته حرف زدن اصلاً درست نیست.
مختار
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
ای برادر سنی کثرت نشانه ی حق نیست واگرنه که در صدراسلام العیاذبالله پیامبر و یازانش باطل بودند
مختار
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
اری این دوست سنی درست میگه ما هرگز مثل سنیان به سنت عمر عمل نمیکنیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۳۰
کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة
جواد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۶
سلام برادر عزیز اهل سنت
به نظر میرسد که شما اگر در مسائل مختلفی که با شیعه اختلاف دارید به همان منابع روایی خودتان از سر صدق و انصاف رجوع کنید دیگر به شیعیان خرده نمیگیرید.
موفق باشید
محمد حسین مرتضایی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵
شما از کجا میگی رسول خدا این طور نماز می خواندند؟بعدم اصلا کثرت جمعیت مهم نیست چون:"اکثرهم لا یعقلون"" کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة"
بعدم اون عمر خودش از کجا اورده اینا رو؟مگه اینا همه بدعت نیست؟
کلا شما یکمی در مورد عمروابوبکر و عثمان فکر کن میشه ادمایی که لعن شده خداوندند و رسول اند خلیفه بشن؟
حضرت فاطمه (س)لعن کردن (عیادت ابوبکر از ایشون در ماجرای شهادت حضرت) -طبق روایات خودتون_رضایت و نارضایتی حضرت زهرا مثل پیامبر است-طبق روایات خودتون-در قرآن امده است که ملعون اند کسانی که پیامبر لعنشان کنند و خدا نیز!!!!!!!!!!!!!!!!!
خاله سارا
| United Kingdom |
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
خدا همه رو به راه راست هدایت کنه.چه از اهل تشیع تندرو که شمایید.چه از اهل تسنن تندرو که زیاد داریم
هم دین
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۴
محمد خان کل جمعیت مسلمانان 5/1 میلیارد یعنی هزار و پانصد میلیون نفره چطور یک شبه این همه جمعیت زیاد شد که از کل جمعیت کره زمین هم بیشتر شد؟ چون تعصب بیخودی داری بابا این همه منابع خودتون هست که واقعیات رو گفته من پیشنهاد می کنم تا این وهابی های ملحد این منابع رو از بین نبردند تعدادی شون رو مطالعه کن
ناشناس
|
-
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
75
86
آن قدر ذوقیات و تخیلات در فتاوای اهل سنت هست که حد ندارد و منشأ آن این است که قیاس و استحسان یعنی سلیقه ی شخصی خود را یکی از منابع فتوا شمرده اند! خدا هدایت فرماید این برادران را
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
آنهایی که منفی داده‌اند یعنی نمی دانند قیاس و استحسان که همان سلیقه شخصی است جزء روش استنباط اهل سنت است!؟
Ahmad Housaini
|
Australia
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
43
24
salam
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
داداش چرا وسط این بحث به این مهمی پارازیت میندازی؟ سلام.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
بد نیست تحقیقی داشته باشی پیرامون مذهب اهل سنت بعد اظهار نظر کنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶
34
14
نظرخاصي ندارم ازساعت خوابتون گذشته شب خوش
محسن35
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
22
61
سلام. اين يك واقعيته كه شيعه هميشه سنت را با سندهاي محكم شيعي والبته سند هاي خود برادران اهل سنت پاسخ گفته و اهل سنت هميشه با داستان بافي و دروغ. همين الآن ما با سند آمديم شما با دلنوشته.
يه سرچ در اينترنت بزنيد و ببينيد.خيلي حرف دارما.
مجتبی سمیعی.عاشق امام علی(ع)
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۱
11
71
اگر گیری وضو باآب زمزم اگرسجاده گرددعرش اعظم اگرگویی اذان بربام افلاک گرت تکبیرگرددسینه ات چاک اگرضرب المثل گرددخضوعت به حمدوقوالهوالله دررکوعت اگرباشدبه توحیدت تعهد اگرگردی شهید اندرتشهدمبادابرنمازخودبنازی علی راگرنداری بی نمازی هرکس به کسی نازدماهم به علی نازیم دین اسلام دروجود حضرت علی (ع) ترسیم شده است یاعلی جان مقتدای من تویی
مهدی آقائی
|
Australia
|
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
11
47
سلام
همانطور که برادران اهل تسنن دروضوگرفتن خلاف ایه های قرآن
عمل کرده اند همینطورهم دروقت اقامه نماز دست هاراروی دست گذاشتن
اشتباه است . چون عشق وعقلمان
بما میگوید صحیح است که دست باز
جلوی خدا بائستیم ونماز بخوانیم.
خدانگهدار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
52
72
بابا هر جور که خوشین باشین . فقط نمازتو بخون داداش....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
نه دیگه وقتی وضو درست نیست چطور نماز درست میشه
من نمیدونم وقتی شستن پا هم تو قران اومده وهم بهداشتی تره چرا مخالفت میشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
با شستن پا کسی مخالفت نکرده. اگر دقت بفرمایید مسئله سر اینه که شستن پا جزء وضو نیست بلکه مسح کردن آن جزء وضو است و با وضوی غلط هم نماز باطله. حالا شما بعد از وضو یا قبل از وضو هزار بار پاتونو بشویید ولی از طرف خودتون حکم خدا را تغییر ندهید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
کی گفته شستن پا تو قرآن اومده!!! اتفاقا برعکس مسح کردن تو قرآن اومده.
ثانیا شستن پا چیز خوبیه اما به این شرط که نیم ساعت تو هوا نگه داری تا خشک شه!!!حالا تصور کن با همون خیسی پاشونو میکنن تو کفش یا میذارن رو زمین.باید ببینی که چه کثافتایی که به پا نمیچسبه.به نظر من که اصلا بهداشتی نیست.
محمد حسین مرتضایی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۵
عزیزم عبادت ما وقتی عبادت که آن طور که خدا خواسته باشه،باشه
وگرنه ابلیس هم در قضیه سجدهع به حضرت آدم گفت:خدایا من تو را عبادت می کنم اما حاضر نیستم که به آدم(آنچه که خدا خودش مشخص کرده بود و سجده به او را عبادت قرار داده بود)سجده کنم.
و خداند سبحان هم در پاسخ این مطلب را بازگو کردند که:
عبادت من آنی است که خود من می گویم.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
یعنی شما با شورت هم نماز میخونی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
شستن پا در وقت نماز خوبه ولی جز وضو نیست که در وضو مسح پا صحیح است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
58
53
من نميدانم جرا سني نميخواهد بفهمد
وضوي بي ولايت آب بازيست
ديكه جه برسه به نمازش.......
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
30 ساله ازاین شعارها می دین خودتونم قبولش ندارین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
اولا سی سال نیست ، 1300 ساله . نمی دونستی بدون !
ثانیا ما نگفتیم ، خود رسول الله(ص) فرمودند ( خطبه غدیر )
حسینی مذهب
|
United States
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
23
35
بالفرض نماز خوندنتون درست باشه ولی بگم مثل شخصی هستین سر سفره چیده از غذاهای حرام هستید بعد خوردن میگین اول غذا بسم الله گفتم؟. .. ای کسایی که ولایت علی براتون ثابت شده و منکرید....نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو...به منکر علی بگو نماز خود رها کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
آخه داداشم نه نماز و نه وضوی اونها درست نیست. فرض محال نفرمایید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۹
تا حالا از خودتون پرسیدین کخه چرا اهل سنت پشت سر تشیع نماز نمی خوانند به خاطر این که معتقدند وضوی انها درست نیست!یعنی وضو ندارند
بنده علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
اصلاً مهم نیست که چرا اهل سنت پشت سرمانمازنمیخونن.چون اگرهم بخوان بخونن مانمیذاریم.حرمت نماز رومیشکنن
مختار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
14
33
ای سنیان اگر که واقعا حرفاتون درسته چرا همیشه با کتابای خودتون حرفاتون ردمیشه وکتاباتون پرازنقض ودوگانگی است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۹
هر وقت با قران نقض کردی بیا بگو تا ما هم بفهمیم
عباس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۳۰
شمابفرمابروشبکه ولایت رونگاه کن متخصص برات اثبات کنه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۱
اون که حرفشم نزن! تو توهمات سیر می کنه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
عجب! حرفی برای گفتن نباشه شروع میشه به انگ زدن!!!!
wahid
|
Finland
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۳
15
21
ضمن عرض سلام به همه اگر عمری ها راست میگویدکه رسول خدا دست بسته نماز خوانده دست خود را ده کجا می بست زیر ناف بالای ناف چهار فرقه عمری چرا با هم اختلاف دارند یک فرقه انها که مالکی میبا شد میگوید هدیث وحود نداره که رسول خدا دست بسته نماز خوانده باشد لزا فر قه ما لکی مثل شیعه دست باز نماز میخواند سنی ها در این باره اتفاق نظر نداره در کتاب بخاری هدث موجود است که رسول گرامی دست باز نماز خوانده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
مودب باش ما مثل شما قبر پرست و فرد پرست نیستیم . به ما می گویند اهل سنت رسول الله .
بنده علی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۹
قبرپرست بودن بهترازخرپرستیه
خاله سارا
| United Kingdom |
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
برادر از اسمت گرفته تا متنت هزار تا غلط داره.با آرامش بنویس
خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه
آمین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
اینکه شما حرمت گذشتگان خودتون رو نگه نمی دارید و ادب به سلفا را نمی دانید به قبر پرستی توجیه نکنید و ای کاش که سنت رسول الله (ص) را رعایت می کردید. شما دستوراتی که رسول الله (ص) از جانب خداوند عزوجل ابلاغ فرمودند چرا رعایت نمی کنید ؟ قضیه غدیر ، حدیث ثقلین ، آیه مباهله و ...
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۰/۱۱/۰۳
6
44
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
دمرل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
50
13
زرشک پولو با شیعه
چند کیلو .... می خواهم شیعه شم چیقدر پول میدی
پاسخ ها
رئوف
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
سلام اخوی شیعه شدن لیاقت می خواد در ضمن اگه پولی شما ها باکشتن مردم بیگناه بهشت میگیرین شما باید حق را بدانید تا به حقیقت برسین شما که حقیقت جهاد را نمی دانید حقیقت امامت را نمیدانید پس ...ندارید در ضمن اگه بلدی سوال خودم (رئوف) جواب بده تا بقیش
بنده علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
عجب روز قیامت ما درصف علی(ع)شما هم درصف عمر.هرهرهر
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۳
گفته بودندوهابی هاشیعه کش هستندنگفته بودندشیعه خوارهم شدند!!!
حسین
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۲
انگار تفاله های وهابیت آدمکش و آدمخوار در کشور ما نیز وجود دارند به امید نابودیشان بزودی
سعيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۲
7
28
سلام به تمام برادران و خواهران مسلمان,اكثر ماها جوونيم يك پيشنهاد دارم:برادران . خواهران سني به خاطر پيامبر اكرم(ص) هم كه شده بريد كتاباي خلفاي خودتونه كامل بخونيد تا حقيقتو درك كنيد:به علي شناختم من به خدا قسم, خدا را
رئوف از اردبیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
8
196
اخه برادر سنی من اگه ازت دوتا سوال بپرسم که نمیتونی جواب بدی میای در مورد بدعتی که تو نماز گذاشتین حرف میزنی ؟ اگه راست میگی بگو ببینم شما که میگین در غدیر مولا به معنای دوست است به فرض که این قبول خدایا دوستان علی را دوست بدار دشمنان علی را دشمن و...پس چرا مادرتون به جنگ با علی پرداخت چرا ؟چرا وقتی که شهیدش کردند سجده شکر کرد اینها همش تو بخاری هست اگه مطالعه کنی پس با این حساب دشمن خداست اگه جوابی داره حتما بفرما تا بقیه شو هم بگم اللبته جواب نه توجیه نه سوال در مقابل سوال که کار اکثر شماها سوال در مقابل سوال است برای فرار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۳
3
41
خوب بود جزاک الله
سید مصطفی رضایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۰۴
8
18
سلام
خواهشا توهین نشه
همه ی ما انسانهایی هستیم که بر اساس قوه ی کنجکاوی و حقیقت خواهی دنبال حقیقت می گردیم
خدا همه ی ما رو به راه راست هدایت کنه
امین یا رب العالمین
خواهشا هم بیشتر روی اشتراکات کار کنید .
پاسخ ها
بنده علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۲/۱۱
احترامات طرفین موقعی رعایت میشه که یکی ازطرفین پاروتعصبات واحساسات دینی طرف دیگه نذاره
محمد علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
آقای رضایی چه می گویی؟ همین وحدت و کار کردن رو اشتراکات باعث شده ماشیعه ها حقمون خورده بشه.
ابو علي
|
Pakistan
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۰
5
8
لكم دينكم ولي دين
برادران مسلمان
سلام عليكم
خدا هركس را بخواهد هدايت مي كند و هركس را بخواهد كمراه مي كند.
براي هدايت شدن، ابتدأ بايد حسن خلق داشت. براي اينكه در قران خداي منان فرموده است
أن الله لا يهدي القوم الظالمين؛
ولا يهدي القوم الكافرين؛
ولا يهدي القوم الفاسقين؛
إن الله لا يهدي كيد الخائنين،
ولا يهدي من يُضل،
ولا يهدي من هو كاذب كفار

خدا مسلمانان
جوادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۷
4
22
برادران اهل سنت ،شما چرا قرآن را رها کردید وفقط به احادیثی که ساخته دست خودتونه اتکا کرده اید اگه واقعا اهل پیروی از سنت نبوی هستید خواهشاً یه دقت نظری هم به راویان احادیثتان داشته باشید و ببینید چند بار واقعاً تو عمرشون راست گفته اند عزیزان من شما قرآن که کلام خداست ول کرده وبه احادیث مهمل تمسک جسته اید
علي نوا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
10
16
تا زماني كه برادران شيعه و اهل سنت مقابل هم ننشينند و بصورت صحيح و بر اساس مدارك مستدل همديگر را قانع نكنند اين رد و بدل كردن حرفها بيخود است از كجا معلوم آن كسي كه به نام اهل سنت مطلب مينويسد واقعا سني است و از كجامعلوم كسي كه بنام شيعه مطلب ارائه ميدهد شيعه باشد .
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
4
10
در موقع نماز دست روی شکم میگذارید خوب حالا بدانید که این شکم منشائ تمام بدبختی های بشر است محل شهوت محل غذای حلال وحرام محل احساس وعلاقه نه اعتقاد ومنطق محل پر خوری واز خدا بیخبری محل انتقال فضولات به روده انسان محل سروصدا کردن شکم محل .....
mehdi
|
New Zealand
|
۰۸:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
17
2
man dar ajabam ka chra moslmanan ba shea chnen bahs hay ra daman me zanand shea manand bahayet kamlan az islam joda ast bogzared shea ha har cha dost darand bagoeand oa bokonand kasani ka tanha andki az ktab khoda ra bafhmand shak nadarnd ka shea hich rabti ba islam nadard ,
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
آقا مهدی
اتفاقا اگه کسانی که قرآن می خوانند و در آن تدبر می کنند به این موضوع پی می برند که شیعه عین اصولیست که قرآن فرموده
عبدالعلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵
10
23
به خدا این عمری ها هیچی نمیفهمند فقط میگن جمعیت ما بیشتره. اکثرهم لا یعقلون
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۵
13
9
همنوع و همکیش گرامی کسی که همنام فرزندان پیغمبرمانی بنویسید چه آیه هایی از قرآن میگوید یا از آنها فهمیده می شود شیعه هیچ ربطی به اسلام ندارد.بهاییت را استعمارگران انگلیس برای اختلاف و نفوذ ایجاد کردند که ادعای پیامبری و خدایی کرد.هوشیار باشیم.شباهت بهاییت و تشیع چیست؟ جز اینکه خود را از شیعیان دانسته یا اول از آنها بودند.
پاسخ ها
محمد علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
مهران مواظب گفتارت باش.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
مثل وهابیت که استعمار در اهل تسنن ایجاد کرد
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
3
28
شیعه از روز غدیر خم شیعه بودست .
هرکس به کسی نازد
ما هم به علی نازیم
انشاءا.خداوندبصیرت بدهد نه تعصب جاهلیت.
محمد علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۲/۲۹
9
16
سلام آقایون شیعه کاری به این سنی ها نداشته باشید . کسی که نمازش اشتباه باشد روی طهارت او هم شک است. بیایید با هم این دعا را بخوانیم: اللهم العن عمر ثم ابابکروعمرثم عثمان وعمرثم عمر و عمرو عمر وعمر.
پاسخ ها
زهرا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
شما شیعه ها که کاری به غیر از لعنت فرستادن به این وان بلد نیستید خدا هدایتتان کند
مهاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۱۶
3
10
بنده متاسفم از اینکه یک بحث دینی یکی از مراجع عالیقدر به شاخ و شانه کشیدن منتهی شد آیا بهتر نیست مستدل صحبت کنیم بابا دشمن از این توهین ها بهره ها می برد در عین دفاع از اصول مراقب باشیم به کسی بی احترامی نشود .
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
3
12
فقط اینو میگم حق با علی و شیعیان واقعی علی علیه السلام است..
ABDOLLAH
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
3
11
سنی واقعی شیعه است که سنت پیامبر را که از فرزندانش یعنی امامان معصوم به ارث رسیده است اجرامی کنند.
پاسخ ها
محمود
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۶
واقعا که گل گفتی...شیعیان سنت پیامبررااجرامی کنندنه سنی ها.آنهادارندسنت خلفای سگانه راکه بدعت گذاشتن دردین اجرامی کنند.چه خوب بودبجای سنی می گذاشتندبکری،عمری،عثمانی ومامی گذاشتیم سنی شیعه.به هرحال درطول تاریخ حمکرانی امده اندوباطل راجای حق به خوردمردم کرده اندنمونه اش همین حقوق بشرغربی وامریکایی است که براساس مسیحیت می سنجند
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
12
8
من از مخالفان سرسخت اختلا فات بین مسلمانان (شیعه .سنی ) هستم . ولی متا سفانه بعضی از افراد با نادانی حرفهایی را میزنند که انسان را به حرف وادار میکند . اگر .... اگر خلفای راشدین نبودند آیا اسلام به این وسعتی که هست میشد آیا در همان محدوده عربستان (مکه و مدینه ) نمی ماند ایا بعد از وفات پیامبر دو فرد دیگری نیز ادعادی پیغمبری میکردند ومیگفتند که از جبرییل وحی میگیرند وتوسط خلفا به یاری خداوند از بین برده شدند . که اگر انها پیروز میشدند معلوم نبود دین ما چه بود . ایا اسلام به کوفه وکربلا و ایران وجاهای دیگر میرسید . اگر فتوحات خلفا خصوصا" عمر فاروق نبود 1/5 میلیارد مسلمان بود؟ و دین اسلام مانند ده ها دین دیگر محدود در یکه گوشه جهان نمی ماند ؟ خدا وکیلی اگر جوابی دارید بدون تعصب و منطقی جواب دهید . این مثل به این میماند که شیعیان منبع نور که پیغمبر واصحاب ایشان هستند (که خدمات فراوانی را به اسلام کرده ودرکنار پیغمبر خدا سالها تلاش کرده اند که اینک همه انها به غیر از مقداد ابوذر و سلمان مرتد میخوانید )قبول ندارید ولی خود نور را مقدس میشمارید ایا این صحیح است .اگر اسلام با مسلمان مانندن این چند نفر ادامه یافته باشد مطمعن باشید اسلام شکست خورده وذات وجود این دین عظیم زیر سوال است و هیچ کس با شنیدن این حرفها به اسلام روی نمی اورد بلکه فرار میکند. خداوند همه را به راه راست هدایت کند
پاسخ ها
رئوف از اردبیل
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
اخه برادرمن که حرف از حق میزنی ولی با تعصب حرف میزنی جوابت همین بس که نعوذبالله پیامبر به فکرش نرسید که با جنگ همه رو مسلمون کنه با اون جذبه اش ولی همین اقا به فکرش رسید که اسلامو با جنگ گسترش بده که نتیجه اش شده اسلام امروز در ضمن هیچ زور و اجباری در اسلام اوردن نیست ولی این شخص در تاریخ نوشته شده که چند ماه شهرها را محاصره کرده و مردم را به زور به اسلام دعوت کرده و اینو هم در نظر داشته باشین که اکثریت شرط نیست این 1.5 میلیارد چیکار کردن و چیکار دارن میکنن و این تفرقه رو کی راه انداخت برای بار 1000 امین بار چرا پیامبر خواست که نوشته ای بنویسد این مرد نگذاشت اگر انتخاب کردن خلیفه درست نبود چرا اینها برای خودشون انتخاب کردن و حالا همون جایی که شما نشستی و نظر میدی از همه بدتر از مسلمونا میترسن همون 1.5 میلیارد که گفتی و اگه بازهم دلیل و استدلال میخوای اینه که بری مطالعه کنی برات پیشنهاد میکنم برو کتاب انگاه هدایت شدم رو بخونی اگه جوابی هم داری واسه سوال من که اون بالا شش ماه که بی جوابه یه جواب پیدا کن و این و به یاد داشته باش که بعد از پیامبر خیلیا راه گم کردن راه ثقلین بود که پیامبر گفت ولی عده کثیری راه قران ما را بس است پیش گرفتند که حرف این اقا بود شمایی که دم از حق میزنی جواب بده ایا سخن پیامبر (ثقیلن )سند نیست اصلا ثقلین را شنیده اید ...
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
1
10
برادران عزیز
مسلمان واقعی کسی است که به پیامبر و خاندان پاکش احترام قائل باشه و به فرمایشات ایشون با تمام قوا عمل کنه .
به نظر هر دو دسته اهل سنت و شیعه نگه داشتن حرمت پیامبر واجبه یا سلیقه گروهی و شخصی شما که مدعی هستید . با این کارهاتون جز به درد اوردن قلب پیامبر کار دیگری نمی کنید.
ایا پیامبر نازنین از این کارها و صحبت های شما در معرض اهل کتاب راضیه ؟
شما با این کار ابروی پیامبر رو می برید
باور کنید پیامبر هم از چنین پیروانی و همچنین نمازهای اونها بیزاره.
تمام همت پیامبر نزدیکی ما بیچارگان به ذات پاک الله و زندگی صالح و بدور از معصیته نه این بحثهایی که جز دشمنی و تفرقه و رذالت چیز دیگری نداره
خلاصه اینکه خدا رو صادقانه و بدور از شرک بپرست به قیامت و قران پیامبر مومن باش بعد عمل صالح انجام بده و هرطور دوست داری عمل کن خدا با صورت کار نداره با سیرت کار داره.
خواهشا دست از این کارها بردارید می بینید که فعلا کشورهای اهل کتاب علم رو که از تاکیدات پیامبر ص بود در دستگرفتن و ما فعلا در حل مشکل متعصبین نادان که انتهاری می کنن موندیم .
خدا به حرمت قلب نازنین پیامبر هممون رو هدایت کنه . امین
پاسخ ها
صالح
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۰
نه دیگه داداش
این طوری میشه دیگه بدعت ها وارد دین میشه. اون وقت باید مثل صوفی ها بشیم و هر جوری که میخوایم عمل کنیم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۱
4
9
دود اگربالا نشیند کسرشان شعله نیست****جای چشم ابرو نگیرد گر چه اوبالاتراس
منظورعمر(ل)وامیرالمومنین علی (ع)
یا هو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
8
10
فقط یک کلام :هر کس به ولایت علی شک دارد دامان عفاف مادرش لک دارد
بهروز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۷
2
13
باسلام به همه برادران مسلمانم شما رو به خدا بیایید افراطگرایی را کنار بگذاریم وباهم یکی باشیم ما همه رو به یک قبله نماز می خوانیم کتابمان یکیست چرا باید بخاطر موضوعات جزیی به جان هم بیفتیم چیزی که دشمنان اسلام میخواهند من یک شیعه هستم ولی برای خلفای اهل تسنن احترام زیادی قائل هستم چون انها یاران نزدیک حضرت محمد(ص)بودندخواندن نماز چه با دست باز یا بسته برای خدا ملاک نیست خداوند به خلوص انسان توجه خواص دارد حالا یا کار ما درست است یا برادران سنی فقط در روز قیامت مشخص می شود خدا در قران مجید وعده داده به نظر من حقیر یک مسلمان اول باید درس خداشناسی یاد بگیرد اگر این درس را بداند این مسائل برایش حل شدنی است خداوند همه انسانها را به راه خودش حدایت کند
پاسخ ها
علیرضا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
سلام - حرف حق جواب نداره
احسنت ، تشخیص درستی یا نادرستی عمل هرکس با خداست ونه با مخلوق
پس باید به فکر اتحاد امت و قدرتمند شدن جهان اسلام باشیم
به امید آن روز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
10
3
شما شیعیان اگه مسلمان بودید به همسر پیامبر ناسزا نمی گفتید.ایا شما به کاره پیامبر شک دارید میگویید همسر او خلاف کار بوده.پیامبری که هر لحظه به ایشان وحی میشده شما مثل اینکه بهتر از ایشان همسرشو میشناختید.
وای به حالتون تو این دنیا هم هر بلای که میاد در ایران سر شیعیان میاد.کمی فکر کنید.شما راه اشتباه رو انتخاب کردید.
پاسخ ها
رئوف
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
اقا هزاربار گفتن منم هم میگم همسر پیامبر بودن مصونیت نمیاره معصومیت نمیاره سند برات قران که همسر لوط و نوح هم منحرف بودن نوح هم اولالعظم ولی داداش ایه تطهیر معصومیت میاره ودر مورد شکی که گفتی یقین دارم نه شک دلیلش: شما که میگین در غدیر مولا به معنای دوست است به فرض که این قبول خدایا دوستان علی را دوست بدار دشمنان علی را دشمن و...پس چرا مادرتون به جنگ با علی پرداخت چرا ؟چرا وقتی که شهیدش کردند سجده شکر کرد اینها همش تو بخاری هست اگه مطالعه کنی پس با این حساب دشمن پیامبره ودشمن پیامبر دشمن خداست من نمیدونم این حرف سنگینه که جواب نمیدین ولی در مورد این حرفه اخرت همین شعر بس که هرکه در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند و به ولله برای ما نوش اگه نتونستی جوابشو پیدا کنی بدون یه جای کارت ایراد داره این شبهه نیست جلو پات بندازم واقعیه اصل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
1
10
خب شما که مسلمان هستی شیعه کجا به همسر پیامبر ناسزا گفته
عَلیُ مَعَ الحَق وَ حَقُ مَعَ العَلی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
1
9
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
مَن ماتَ وَلَم یَعرفُ اِمامَ زَمانه ی ماتَ میتَة جاهلیة.
هرکس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است...
((((به نقل از یکی از بزرگان سنی آقای تفتازانی در کتاب شرح مقاصد ج2،ص275))
شما برادران اهل به ظاهر تسنن فقط برای اینکه دین آبا واجدادی خودتون رو حفظ کنید تسلیم حق نمیشین.اما در دنیای امروز بهتر است که وحدت بین خودمون رو حفظ کنیم وبه آنان که با ریشه ی اسلام دشمن هستند فرصت تفرقه را ندهیم.
مهندس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
3
5
سلام دوستان...پیامبر 120000 نفر را درغدیر خم در کنار هم جمع کرد ،توی اون گرما تا به همه بگه که علی جانشین اوست.نه اینکه بگه علی را دوست بدارید . این حرف رو قبلا هم در خیلی از مجالس گفته بودند..غدیر خم در سال های اخر عمر پیامبر بود ،پس میفهمیم که ایشان همه ی اصول دین و فروع دین را بیان کرده بودند بجز امامت ،وقتی خدا ایه ی 6 مایده را در ان لحظه ابلاغ میکنند که :برسان این پیام را و اگه نرسانی رسالتت را کامل نکرده ای
ali
|
France
|
۰۷:۳۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
4
6
سلام خدمت دوستان عزیز:
من خودم شیعه هستم اما متاسفم که میخوام یک واقعیت تلخ را بگم که شاید به مذاق بعضی دوستان هم مذهب خودم خیلی خوش نیاد.بابا بوی جوراب منو کشت خوب اون پای لامصب شستن که میخواد.آخه مسجد ما که از بوی جوراب خفه میشی
پاسخ ها
fati
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
ببین آقا aliتوشهر ماهم از این جور آدم های بی فرهنگ پیدا می شن لازم نیست به همه انگ بی خود بزنی
وحدت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
2
6
با سلام برادرای شیعه من ما هممون مسلمونیم بهتر نیست بجای اختلاف کردن که هیچ نتیجه ای برای ما مسلمونها نداره بفکر وحدت باشیم و بیشتر به مشترکاتمون که چند برابر اختلافاتمونه بپردازیم بابا حضرت علی که همه مسلمونا عاشقشن چطور رفتار کرده آیا مثل شما دوستان که همدیگه رو میکوبین رفتار کرده کاش هممون مثل این بزرگوار عمل کنیم نه ادعای پیروی که گوش فلکو پر کرده
پاسخ ها
رئوف
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
داداش حرف شما درست ولی اینا دارن به مقدساتت توهین میکنن دارن لاپوشونی میکنن اینا اصلا قائل به وحدت نیستند این بزرگی حضرت اقاست که قائل به وحدت اما تا زمانی که خط قرمزمونو زیر پا نزارن ماهم قائلیم داره میگه زرشک پولو باشیعه شاید نظرارو درست نخوندی واست همین معیار بس که رئیس مذهب فرمودند دروغ میگوید کسی که ولایت مارا دارد ولی از دشمنان ما برائت نمی جوید به نظر بنده حقیر امریکا و اسرائیل که کافرن و برای ما ثابته پس موند ... ما بیخیال ماجرای ان کوچه نمیشویم
موسى
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
5
4
اگرهمه ما خدا رو قبول داشته باشيم نبايد به همديگر توهين كنيم چون اگر به خلفاى راشدين توهين كنيم استغفرالاه به خدا توهين كرده ايم چون همه انها عزيز خداوند هستند.همچن امام خمينى عزيز فرموده بودند شيعه وسنى باهم برادرندپس بياييد عاقلانه فكر كنيم
عبدالحسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
1
8
بنام خداوند غفار جای بسی تاسف است که در حالی ما فرقه های مختلف مسلمان داریم توهین به همدیگر می کنیم که در مقابل دنیای کفر بی صدا وچراغ خاموش فقط وفقط با همین اینترنت تمام مصالح ما را به باد می دهد.برادران وخواهران مسلمان بجای توهین بیشتر به فکر اتحاد در مقابل کفر باشید.خداوند همه ما را به راه راست هدایت بفرماید
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۲
4
6
یه سوال=اگه اصول دین اسلام 5 (توحید-معاد-عدل-نبوت-امامت)تاست پس سنی های محترم که به امامت قائل نیستن کافر حساب میشن دیگه مگه نه
پیام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
3
5
لعنت خدا بر قاتل کثیف و کافر حضرت فاطمه بنت محمد ابن عبدالله(ص)
پاسخ ها
جبار
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
لعنت بهتون حرام زاده ها کثیف
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
0
5
سلام بر برادران محترم سنی وشیعه.تورو خدا انقدر سر این مسائل بحث نکنین.اصل قضیه رو دنبال کنید اسلام عزیزمان داره نابود میشه ازدست این دشمنا .درمورد مبارزه با دشمن صحبت کنین. این حرفا که این علما سنی و شیعه در مورد اختلافا صحبت میکنند رو رها کنید. کمی در مورد این رسانه ی بی محتوامون صحبت کنین که انقدر فیلم ها و برنامه های بی مورد پخش میکنند نظر بدین یهودی ها رو نگاه کنین با این رسانشون دارن ما رو نابود میکنن انوقت ما که اسم دین و قران رو فقط و فقط یدک می کشیم چه کار کردیم هر روز داریم با این اختلاف های هیچی تیشه به ریشمون میزنیم.!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
0
6
براي همه متا سفم
آشنا
|
United States
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
0
13
با سلام :

من سنی شافعی هستم و خیلی هم با شیعه ها معاشرت داشتم.شیعه و سنی برام هیچ فرقی نداره.میتونم بگم هم شیعه و هم سنی هستم و در عین حال هیچ کدام نیستم.
خوشحال هستم هنوز جوانانی تو این سرزمین هستند چه شیعه و چه سنی که انسانیت ملاکه.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
3
9
سلام علیکم بر شما عزیزان
امروز در یکی از چتروم های نیمباز بودم در استان گلستان شهر گنبد کاووس
خودتون میدونید که در این شهر ترکمن زیاده و همشون اهل سنت هستن
من توی چتروم فقط گفتم یا حسین
بهم توهین کردن
فحش دادن
و بعد منو اخراج کردن
ما سنی بودیم ولی شیعه شدیم
یکیشون بهم گفت تو رو شست و شوی مغزی دادن با حالت کنایه گفت میری بهشت ایشالا
من میخوام بدونم آیا پیدا کردن راه حق شست وشوی مغزیه ؟
با افتخار میگم که من شیعه ی علی هستم
به 14 معصوم اعتقاد دارم
و هرکی که به این معصومین اعتقاد نداره مسمان نیست و گمراهه
امروز بین نماز ظهر و عصر از خدا خواستم همشونو هدایت کنه
چون اینها نمیدونن حقیقت چیه
بندگان خدا از چیزی خبر ندارن فقط به چیزی که بهشون اموختن دارن عمل میکنن
و من الله توفیق
بنده خدا
|
United States
|
۰۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
0
8
سلام علیکم
ایا شما مسلمان هستید با این حرفاتون
برای همه متاستفم چه شیعه وچه سنی

لا الله الا الله محمد رسول الله
کاربر میهمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
1
0
پیامبر همسران متعدد داشتن ویک جنبه اش هم با اینکار اتحاد قبایل و... درضمن
تارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
0
1
عالی بود دمت گرم
خسته روگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
0
1
به نام خداوند حکیم
سلام گرم خدمت برادران گرامی اهل سنت و شیعه چرا شما در این گفتگو ها به هم توهین میکنین شما باید با هم برادر باششید نه دشمن هردو مسلمان هستین چرا به هم توهین می کنید با صلوات بر محمد و خاندانش با هم خوب باشید و فکر بر این نباشد به هم درگیر و توهین کنین با هم خوب و معاشرت کنید ممنون از شما برادران
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
0
1
به نکته های خوبی اشارهشده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
0
1
به نکته های خوبی اشارهشده
عاشق علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
0
3
سلام.
برادران شیعه توجه:
آیت الله خامنه ای فتوا دادند: توهین به مقدسات اهل تسنن حرام شرعی است.

لطفا در کمال ادب و در شان یک شیعه درس گرفته از مکتب امام علی (ع) صحبت کنید.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
0
1
خدا همتون رو شفا بده
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
0
2
من الان ازاهل سنت هستم وخیلی مشتاقم که شیعه بشوم وامام علی راهم جانشین پیامبر قبول دارم فقط خانواده ام مخالف این هستند و من هم نمازم را دست بسته میخوانم امیدوارم خدا مرا ببخشه
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
1
1
من الان ازاهل سنت هستم وخیلی مشتاقم که شیعه بشوم وامام علی راهم جانشین پیامبر قبول دارم فقط خانواده ام مخالف این هستند و من هم نمازم را دست بسته میخوانم امیدوارم خدا مرا ببخشه
جمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
1
0
خدمت تمام کسانی که از کتب شیعی دلیل آوردن لطفا برن از تمام کتاباشون یک سند صحیح پیدا کنن بعد استناد به حدیثاشون کنن
جمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
0
0
خدمت تمام کسانی که از کتب شیعی دلیل آوردن لطفا برن از تمام کتاباشون یک سند صحیح پیدا کنن بعد استناد به حدیثاشون کنن
فرشيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
0
1
برادران سني چرا برخلاف نص صريح قرآن وضو ميگيريد؟_ وضو جزء شريعته نبايد توسط خلفاء تحريف ميشد
اردووان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
0
1
ای برادرانی که حرف از اتحاد میزنید آیا شما از وضع شیعیان مظلوم عربستان وبحرین و مخصوصا اردن خبر دارید؟پس لطفا حرف از اتحاد نزنید.درکشور ما کردها و بلوچ ها دو قوم سنی هستند( اکثرا )کردها مردمی بافرهنگ اند و عقیده ی وهابی ندارند درمناطق کرد نشین مثل سایر مناطق کشور شیعه و سنی با کمال آرامش وبرادری در کنار هم زندگی میکنن و حتی سنی ها در ایام محرم به مساجد شیعی میرن.ولی بلوچ ها اولا مردمی عقب مونده هستند و عقیده ی وهابی و ضد شیعی دارند و با اینکه وضعشون نسبت به اقلیت شیعه درسایر کشورها مثل عربستان خیلی بهتره ومحدودیت مذهبی ندارن بازم ساز مخالف میزنن وبه علمای شیعه بی احترامی میکنن.به خدا قسم خودم کلیپ شو دیدم جمعیتی که بلوچ بودن و پس از سخنرانی عالم سنی عالم شیعه خواست صحبت کنه به امام حسین قسم میخورم همشون مثل حیوون هوو کشیدن و داد وفریاد میکردن و نمیذاشتن از خودش دفاع کنه وجواب عالم سنی رو بده. خیلی ناراحت شدم. این بلوچ ها خیلی خطرناک اند وحتی یه گروه تروریستی هم دارن که شیعیان رو در سیستان و بلوچستان میکشن و در مراکز تجمع شیعیان بمب گذاری میکن.اگه باور نمیکنید برید تو یوتیوب کلیپ شو ببینید.
aaaaa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
0
0
ببینید عزیزان،هم برادران اهل سنت هم برادران شیعه ماکه باهم دعوا نداریم..ما استدلال درست در این مورد داریم که نباید هنگام نماز دست بر روی دست باشد؛ما دلیل هایمان قوی و حاکی مستند است آن هم مستند درست و قابل قبول.شما هم دلیلی بیارید اگر خودتون اون رو قبول کردید ماهم قبول میکنیم.آخه به چه دلیلی باید دست بر روی دست گذاشته شود؟این آیین از کجای دنیا اومده؟شما پیامبر رو میخواهید با کی مقایسه کنید؟ولله به الله برید بخونید تاریخ انبیاء و امامان رو و هم بخونید تاریخ خلیفه هایی که خودتون قبول دارید رو..این دوتا رو باهم مقایسه کنید بسنجید و سنجیده ببینید و بگید که کدوم شایسته مقام والاتر و عالی تری هستند....
پس لطفا خواهشا بدون آگاهی چیزی رو مطرح نکنید و اگر هم مطرح میکنید دلیل قادری بیارید.
((وهیچ کسی به هیچ آیینی و دینی توهین نکنه)*
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
0
1
اسلام در ذات خود ندارد عیبی
هر عیبی که هست از مسلمانی ماست.
برای یکدیگر دعا کنیم خداوند متعال بندگان خود را دوست دارد
سینا
|
Germany
|
۰۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
0
1
آقا همه ی اینها به کنار ، دعوا و نزاع کافیه ، من یه شیعه ی غیر متعصب ام که از سونی ها نفرت ندارم ، نه از سونی ها بلکه از پیرو هیچ دین و مذهبی عاصی نیستم ، فقط دلیله شیعه بودنه خودمو میگم و میرم..
من در زندگی نامه ی عمر مستنداتی خوندم که با رضایت خدا و رسول خدا در تمایل به جانشینیه اون فرد در تناقضه ، اگر شما همچین تناقضی در زندگینامه امام علی (ع) پیدا کردید ، من رسما همین جا اعلام میکنم که مذهبم تغییر کرد.. به امیده روزی پر از لبخند و مهربانی.
همایون
|
United States
|
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
0
0
سلام به همه مسلمانان جهان من یه شیعه خیلی متعصب هستم اما با هیچ گروه از برادران اهل تسنن دشمنی یا کینه ای ندارم چون با مطالعه و تحقیق ومستندات میدانم که تاریخ پر فراز و نشیب اسلام را و بر اساس آموزه های غلط انها از راه حق که همانا راه اولیا و ائمه معصوم بوده منحرف شده و جاده گمراهی را تا به امروز پیموده اند وآنهایی که درک صحیح و بدور ازتعصب داشته اند راه درست را پیدا کرده وشیعه شدند والسلام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
0
0
دوستان عزیز سلام،هدف همه ما یکی هست،نماز یعنی تشکر از خدا،یکی این کار رو با دست بسته انجام میده یکی با دست باز،هدف همه ما خداوند است،با یکدیگر دوست و برادر باشید،شیعه و سونی هر دو برادرند
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
0
0
باسلام
دفعه أولم بود اتفاقي اومدم تو اين سايت
باورم نميشد سر ي همچين چيزي اين همه بين مردم عادي اختلاف باشه.
بس نيست اين همه بحث هاي بيجا.واقعا خدا به اين چيزا ميخواد سخت گيري كنه.بيخود نيست سر اين اختلافات شيع سني اين همه خون ريخته ميشه.
بد به حال هممون.
كمي تفكر و تعصب بيجا رو چاشني زدنگيمون كنيم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
0
0
خداوندبخشنده است وازهمه مان قبول میکند مهم این است که به هم خورده نگیریم فقط درخواست دارم کاررابه بزرگان بسپارید والابزرگان شیعه وسنی زیاد به هم ایراد نمیگیرند ماکه اطلاعات کمتری داریم سخت میگیریم
امیر
|
United States
|
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
0
0
سلام به خواهران و برادران عزیز .من خودم از اهل سنت هستم وهیچکدوم از حرفای شیعه و سنی رو قبول ندارم .چونکه دین وهابیت هیچ ارتباطی باسنی ها نداره و ماهم اونها رو حتی آدم حساب نمیکنیم .پس خواهشاوهابیت و داعش رو که چندسالیست رواج پیداکرده به سنیها لقب ندید.ما فقط سنت پیامبر رو بجامیاریم و به کسی هم ارتباطی نداره که دین ما درست هست یاغلط .ان شالله هرکدام راه درست را درپیش بگیریم موفق باشید.خدانگه دار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
0
0
برادران و خواهران شیعه لطفا سعی کنید به برادران سنی خدایی نکرده اهانت نشه چرا که مرتضي علی ما رو اینگونه تربیت نکرده
یاعلی
مسعود
|
-
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
0
0
سخن حق همیشه بر دل میشینه
کور دل و متعصب نباشید برادرای سنی
شما که دم از اطاعت از خدا و رسول خدا رو دارید چرا خلفای بعد از پبامبر (ص) را با اینهمه بدعت و دشمنی و کینه آشکار قبول دارید و پیروی میکنید
درسته که در اصول دین با همیم و پافشاری شما در فروع دین انهم با اینهمه دلیل و مدرک محکم کار درستیه!
مگه نه اینکه اصحاب رسول الله (ص) ار همه به ایشان نزدیک تر بودن و مومن تر!؟ چه بغض و کینه ای هست در دل شما که حتی حق و باطل و از هم تشخیص نمیدید
و بله کثرت هرگز دلیل محکمی بر درستی نیست. اگه دلتون پاک باشه و سخن حقو بدون کینه بشنوید امکان نداره ابنجوری بر راه و عقیده غلطتتون پافشاری کنید
ببن زبانم لال جسارت و بی حرمتی به جایی رسیده که یکی تو اندونزی برگشت با لهن طعنه امیز شیعه بودن و حضرت علی (ع) را تمسخر کرد. چیزی نگفتم همینکه اینقد جاهله و گنراه بس انشالله خدا جوابشو میده روز قیامت
مگه نه اینکه در قران اومده این مقام والا در چایگاه پیامبر خوابیدن تا از جان پبامبر حفاظت کنند! و خیلی از دلایل دیگر در شان و بزرگی و نزدیکی این حضرت به پیامبر (ص). ببین چقدر مسلمان نماهای کور دل دلچرکین از اهل بیتن که اینجور میکنن
من سنی ها رو برادر خودم میدونم و همیشه باهاشون نماز میذارم در جماعت هرچند دلم با شیعیان و فروع حقشونه (مصلحت اینه برای جلوگیری از نفاق دست بسته بخونم)
انشالله همه به راه راست هدایت شیم و خدایی نکرده چند دستگی و برداشتهای شخصی از کتاب و سنت رسوال الله نشه
یا حق
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
0
0
سلام به دوستان میخواستم اولا بگم که من شیعه هستم و دوستان اهل سنت از فرقه شافعی زیاد دارمو بارها باهمدیگر نماز خوندیم و هیچ جای مذهب شیعه و سنی نگفته نباید با یکدیگر نماز بخونیم هرکسی اعتقادات خودش رو داره اگر میتونید با دلیل به اونیکی اثبات کنید که کار خودش صحیح هست هیچکس حق نداره به دیگری و اعتقاداتش توهین کنه درضمن اینم بگم که من مدتی اصفهان بودم و با ارامنه زیادی برخورد داشتم و مدتی هم کرمان با زرتشتیان زیادی همگی یکتا پرست هستیم و دلیلی وجود نداره بخوایم به همدیگه بپریم اول انسان باشیم و انسانیت سرمون بشه بعد به دین و مذهب یکدیگه گیر بدیم
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
0
0
سلام متاسفانه چندین بار در متن اصطلاح «تکنف» به معنای دست روی دست گذاشتن به اشتباه «تکفیر» نوشته شده که شایسته است سالها پس بارگذاری اولیه ویرایش و اصلاح شود.
ابوالفصل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
0
0
واقعا متاسفم برای تمام تاریخ اسلام که این سنی ها هنوز هم از خرافات و آموزه هایی که از زمان عمر و عثمان مونده پیروی می کنند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
0
0
با سلام خدای متعال در قرآن کریم میفرماید ما اتا کم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فا نتهوه در واقعه غدیر سخن پیامبر اعظم را نادیده گرفتید واگر به ولایت امیرالمومنين علی علیه السلام بر نگردید تا روز قیامت عذر شما اهل سنت پذیرفته نیست
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: